คุณพ่อภัคค์ http://fr-phakk.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=30-04-2012&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=30-04-2012&group=2&gblog=28 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ...ดอกทิวลิป กับ เงา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=30-04-2012&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=30-04-2012&group=2&gblog=28 Mon, 30 Apr 2012 20:22:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=18-04-2012&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=18-04-2012&group=2&gblog=27 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ....ใบไม้หลากสี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=18-04-2012&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=18-04-2012&group=2&gblog=27 Wed, 18 Apr 2012 17:51:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=12-04-2012&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=12-04-2012&group=2&gblog=26 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ...ดอกชงโค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=12-04-2012&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=12-04-2012&group=2&gblog=26 Thu, 12 Apr 2012 21:13:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=05-12-2011&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=05-12-2011&group=2&gblog=25 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ...ดอกไม้และความขัดแย้ง นิดนึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=05-12-2011&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=05-12-2011&group=2&gblog=25 Mon, 05 Dec 2011 21:02:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=01-12-2011&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=01-12-2011&group=2&gblog=24 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ...อีกชุดกับดอกไม้บ้าน ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=01-12-2011&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=01-12-2011&group=2&gblog=24 Thu, 01 Dec 2011 1:55:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=26-11-2011&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=26-11-2011&group=2&gblog=23 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ...ชุดดอกทิวลิปครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=26-11-2011&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=26-11-2011&group=2&gblog=23 Sat, 26 Nov 2011 18:40:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=01-11-2011&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=01-11-2011&group=2&gblog=22 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งใจวาดมาก พานเธออน สองภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=01-11-2011&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=01-11-2011&group=2&gblog=22 Tue, 01 Nov 2011 3:54:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=25-09-2011&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=25-09-2011&group=2&gblog=21 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ...วันนี้มีหลายภาพมาฝากครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=25-09-2011&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=25-09-2011&group=2&gblog=21 Sun, 25 Sep 2011 17:35:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=19-09-2011&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=19-09-2011&group=2&gblog=20 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ.....จุดชมวิวกรุงโรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=19-09-2011&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=19-09-2011&group=2&gblog=20 Mon, 19 Sep 2011 17:18:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=29-08-2011&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=29-08-2011&group=2&gblog=19 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ...แจกัน เมื่อครั้งฝึกวาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=29-08-2011&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=29-08-2011&group=2&gblog=19 Mon, 29 Aug 2011 9:45:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=29-08-2011&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=29-08-2011&group=2&gblog=18 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ...ฤดูใบไม้ร่วง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=29-08-2011&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=29-08-2011&group=2&gblog=18 Mon, 29 Aug 2011 9:42:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=28-08-2011&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=28-08-2011&group=2&gblog=17 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ...ขุดกรุเก่า ๆ ทหารสวิสซ์ นกนางนวล ภูเขา ใบไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=28-08-2011&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=28-08-2011&group=2&gblog=17 Sun, 28 Aug 2011 17:32:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=01-07-2011&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=01-07-2011&group=2&gblog=16 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ....งานเสมือนโมเสก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=01-07-2011&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=01-07-2011&group=2&gblog=16 Fri, 01 Jul 2011 20:00:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=29-06-2011&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=29-06-2011&group=2&gblog=15 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ...วาติกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=29-06-2011&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=29-06-2011&group=2&gblog=15 Wed, 29 Jun 2011 22:27:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=24-06-2011&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=24-06-2011&group=2&gblog=14 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ....ดอกอะไรก็ไม่รู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=24-06-2011&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=24-06-2011&group=2&gblog=14 Fri, 24 Jun 2011 15:07:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=22-06-2011&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=22-06-2011&group=2&gblog=13 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ...วิวบนภูเขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=22-06-2011&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=22-06-2011&group=2&gblog=13 Wed, 22 Jun 2011 14:56:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=21-06-2011&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=21-06-2011&group=2&gblog=12 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ...บ้าน วัด ประตู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=21-06-2011&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=21-06-2011&group=2&gblog=12 Tue, 21 Jun 2011 3:29:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=19-06-2011&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=19-06-2011&group=2&gblog=11 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ...นกนางนวล ภูเขา ใบไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=19-06-2011&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=19-06-2011&group=2&gblog=11 Sun, 19 Jun 2011 15:18:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=18-06-2011&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=18-06-2011&group=2&gblog=10 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ...นกนางนวลที่ริมหาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=18-06-2011&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=18-06-2011&group=2&gblog=10 Sat, 18 Jun 2011 15:25:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=11-09-2011&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=11-09-2011&group=5&gblog=1 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทรรศการภาพเขียน ณ ม.ราชภัฎฯ สกลฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=11-09-2011&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=11-09-2011&group=5&gblog=1 Sun, 11 Sep 2011 20:54:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=01-11-2011&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=01-11-2011&group=3&gblog=2 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[วาดการ์ตูนเล่น ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=01-11-2011&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=01-11-2011&group=3&gblog=2 Tue, 01 Nov 2011 3:56:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=16-06-2011&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=16-06-2011&group=3&gblog=1 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[การ์ตูนเด็ก ๆ งานเก่า ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=16-06-2011&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=16-06-2011&group=3&gblog=1 Thu, 16 Jun 2011 16:14:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=17-06-2011&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=17-06-2011&group=2&gblog=9 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ...เอาหน่อไม้ฝรั่งมาฝากครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=17-06-2011&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=17-06-2011&group=2&gblog=9 Fri, 17 Jun 2011 17:33:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=16-06-2011&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=16-06-2011&group=2&gblog=8 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ...เรือ เรือ เรือ ที่เวนิส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=16-06-2011&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=16-06-2011&group=2&gblog=8 Thu, 16 Jun 2011 21:52:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=16-06-2011&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=16-06-2011&group=2&gblog=7 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ...กุหลาบดอกใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=16-06-2011&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=16-06-2011&group=2&gblog=7 Thu, 16 Jun 2011 15:34:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=2&gblog=6 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ...ดอกไม้...หัวใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=2&gblog=6 Wed, 15 Jun 2011 22:29:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=2&gblog=5 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ...ภาพนี้เลียนแบบมาจากศิลปินดังครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=2&gblog=5 Wed, 15 Jun 2011 22:08:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=2&gblog=4 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำ...บ้านดิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=2&gblog=4 Wed, 15 Jun 2011 18:47:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=2&gblog=3 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[เวโรน่า สีน้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=2&gblog=3 Wed, 15 Jun 2011 21:18:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=2&gblog=2 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[เมืองเวนิส...สี้น้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=2&gblog=2 Wed, 15 Jun 2011 20:38:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=13-06-2011&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=13-06-2011&group=2&gblog=1 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[โพสต์ครั้งแรก กับการฝึกระบายสีน้ำของผม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=13-06-2011&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=13-06-2011&group=2&gblog=1 Mon, 13 Jun 2011 20:53:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=26-06-2011&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=26-06-2011&group=1&gblog=2 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำมัน...แปะๆ ป้าย ๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=26-06-2011&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=26-06-2011&group=1&gblog=2 Sun, 26 Jun 2011 20:18:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=1&gblog=1 http://fr-phakk.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำมัน...นักเต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fr-phakk&month=15-06-2011&group=1&gblog=1 Wed, 15 Jun 2011 23:39:48 +0700